• Про компанію
  • Відгуки
  • Контакти
  • Запросити на тендер
  • Партнерам
Працюємо по всій Україні
з 9.00 до 17.00 по буднях
Передзвонити? Залиште номер
Ваша корзина:
Ви ще нічого не вибрали
Ваша корзина:
0 = 0 грн.
Публічна угода

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

на виготовлення текстильних технічних виробів за індивідуальним замовленням
від 16.06.2020

Документ, положення якого викладено нижче за текстом, є публічною офертою та публічним договором. Відповідно до положень ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору однакові для всіх користувачів (Замовників). Відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України замовлення виробів у виробника (виконавця) є акцептом даної оферти, прирівнюється до укладення договору на умовах, викладених нижче за текстом.
Дана публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, які хочуть замовити у виробника (виконавця) виготовлення текстильних технічних виробів за індивідуальним замовленням.
ФОП__________________ (далі Виконавець) з одного боку, керуючись чинним законодавством України, пропонує (публічна оферта) фізичній особі та/або юридичній особі (далі — Замовник), надалі разом — Сторони, а окремо — Сторона, укласти публічний договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується за індивідуальним замовленням Замовника виготовити та передати у власність Замовнику текстильні технічні вироби (далі — ТТВ), а Замовник зобов'язується сплатити та прийняти ТТВ, кількість, ціна та характеристики яких визначені у Рахунку на оплату та/або Заявці (далі — Рахунок та/або Замовлення).
Виконавець оформляє та надсилає Замовнику електронною поштою або повідомленням, за допомогою засобів мобільного зв'язку, Рахунок та/або Замовлення.
1.2. ТТВ виготовляються за індивідуальними характеристиками (розміри, матеріал, колір, форма, фурнітура, місця кріплення тощо) наданими Замовником, на основі базових моделей Виконавця або за Ескізами, узгодженими Сторонами.
1.3. Передача ТТВ у власність Замовника (далі Доставка) може відбуватися у такому порядку:
• на складі Виконавця за адресою: м. Харків, вул. Гордієнківська 23 (далі Самовивіз), або
• шляхом надсилання ТТВ засобами служб доставки, або
• Замовник замовляє у Виконавця комплексні послуги з доставки та монтажу ТТВ. (у разі надання їх Виконавцем)

2. ЦІНА ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1. Загальна ціна Договору зазначається у Рахунку та/або Заявці, та складається із сукупної вартості всіх ТТВ, які Виконавець зобов'язується виготовити відповідно до індивідуальних замовлень Замовника.
2.2. Оплата за Договором ділиться на сплату Замовником Авансу (далі Аванс) та сплату ним остаточної вартості (далі Остаточний Розрахунок), суми яких вказані у рахунку.
2.3. Замовник виплачує Виконавцю Аванс згідно з рахунком у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця, або у готівковій формі шляхом внесення коштів до каси Замовника за адресою м. Харків, Гордієнківська 23, не пізніше трьох банківських днів після отримання рахунку.
2.4. Замовник здійснює Остаточний розрахунок у розмірі 100% від ціни Договору у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця, або у готівковій формі шляхом внесення коштів до каси Замовника за адресою м. Харків, Гордієнківська 23, у момент отримання ТТВ.

3. УМОВИ ДОСТАВКИ
3.1. Виконавець повідомляє Замовнику про відправку ТТВ засобами служб доставки або готовність ТТВ до самовивезення.
3.2. При надсиланні засобами служб доставки право власності на ТТВ і ризик їх зникнення, загибелі або пошкодження переходить до Замовника в момент передачі ТТВ службам доставки. У такому разі факт приймання-передачі ТТВ засвідчується підписом представників служби доставки у будь-якому документі, виданому Виконавцю відповідно до внутрішніх правил служби доставки.
3.3. У разі надання Виконавцем послуг з доставки та Монтажу ТТВ, Сторони погоджують точний день та орієнтовний час доставки та монтажу.
3.4. Виконавець має право в односторонньому порядку відмовити Замовнику в наданні послуг з доставки та/або Монтажу ТТВ, або перенести їх у зручний для себе день і час, якщо:
3.4.1. Замовник неправильно наголосив на своїх контактних даних або надав некоректну інформацію про адресу, за якою необхідно здійснити Доставку та Монтаж ТТВ.
3.4.2. У зазначений день та час доставки немає телефонного зв'язку із Замовником або його представниками більше 60 хвилин.
3.4.3 Наступні обставини суттєво ускладнюють Монтаж:
• конструкція не підготовлена до монтажу ТТВ,
• сторонні бригади проводять роботи з конструкцією,
• недостатньо місця для монтажу,
• відсутнє освітлення.
3.4.4 Неможливо здійснити Монтаж ТТВ, оскільки:
• фактичні розміри конструкції відрізняються від наданих Замовником.
3.4.5. Виконавець чекав на Замовника за адресою Доставка більше 30 хвилин.
3.4.6. Замовник відмовляється прийняти заздалегідь узгоджену з ним доставку.
3.5. Якщо через обставини, зазначені у пп.3.4.3-3.4.4 цього Договору Замовнику відмовлено у послугах з монтажу ТТВ, Замовник проводить остаточний розрахунок за виготовлені ТТВ та фактично надані Послуги у повному обсязі в момент отримання ТТВ.

3.6. Якщо Замовнику стає відомо, що він не може прийняти послуги з доставки та монтажу у строк, узгоджений Сторонами, Замовник повинен:

3.6.1. Відразу повідомити Виконавця про неможливість прийняття послуг та погодити нову дату доставки та монтажу ТТВ.
3.6.2. На вимогу Виконавця здійснити Остаточний розрахунок за ТТВ до моменту доставки та монтажу ТТВ.
3.7. Виконавець не має права відмовити Замовнику в Монтажі ТТВ згідно з п.3.4.4, якщо виконавець самостійно робив виміри конструкції Замовника, крім випадків, коли після цього конструкція була деформована або її розміри були змінені.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Замовник зобов'язується:
4.1.1. Після отримання рахунку та/або Замовлення ще раз перевірити та підтвердити, чи задовольняють його вказані розміри, колір, матеріали та інші характеристики ТТВ. Належним підтвердженням всіх суттєвих характеристик Замовлення Сторони домовилися вважати сплату Замовником Авансу відповідно до виставленого Рахунку або сплату будь-яких інших платежів, якщо Сторони не погоджують інший порядок підтвердження характеристик Замовлення.
4.1.2. Здійснити розрахунок за ТТВ на умовах цього Договору.
4.1.3. У разі замовлення у Виконавця послуг з доставки та монтажу ТТВ, прийняти такі послуги у погоджений Сторонами строк та підписати Акт приймання-передачі (далі Акт). За наявності зауважень чи претензій відзначити їх у Акті.
4.1.4. У разі необґрунтованої відмови від підписання Акту та не пред'явлення письмової претензії протягом 1 робочого дня після монтажу ТТВ, Акт приймається Виконавцем без підпису Замовника як документ, що підтверджує належне надання послуг за цим Договором.
4.1.5. Використовувати ТТВ за призначенням та дотримуватись правил їх експлуатації.
4.2. Замовник має право:
4.2.1. Отримати ТТВ належної якості, у кількості та з характеристиками відповідно до умов, визначених у Замовленні Замовника.
4.2.2. Замовити у Виконавця додаткові послуги з вимірювання конструкції представниками Виконавця.
4.2.3. Будь-коли ініціювати розірвання Договору шляхом направлення письмового повідомлення Виконавцю. У цьому випадку Аванс, сплачений Замовником, не повертається, а Договір вважається розірваним після компенсації Виконавцю всіх здійснених витрат.
4.2.4. У разі виявлення недоліків, що виникли з вини Виконавця, відобразити їх у Акті прийому-передачі та вимагати від Виконавця усунення недоліків,
4.3. Виконавець зобов'язується:
4.3.1. Виготовити ТТВ за індивідуальним замовленням Замовника, відповідно до характеристик наданих Замовником та зазначених у Заявці.
4.3.2. Здійснити доставку ТТВ на умовах, погоджених Сторонами.
4.3.3. Виправити недоліки, що виникли з вини Виконавця, перелік яких міститься в Акті приймання-передачі.
4.3.4. Забезпечити гарантійне обслуговування ТТВ згідно з гарантійними умовами.
4.4. Виконавець має право:
4.4.1. Відмовити Замовнику на вимогу повернення або заміни ТТВ через невідповідність їх розмірів розмірам конструкції у випадках, коли:
• виміри конструкції робилися Замовником самостійно,
• виміри конструкції робилися Виконавцем, але після цього конструкція була деформована або її розміри змінили.
4.4.2. Відмовити Замовнику в Монтажі ТТВ згідно з пп.3.4.3-3.4.4 цього Договору.
4.4.3. Після письмового попередження Замовника на власний розсуд встановити ціну та реалізувати ТТВ третім особам та не повертати сплачений Замовником Аванс, якщо Замовник:
• відмовляється від отримання ТТВ і не здійснює Остаточний Розрахунок з ТТВ понад 60 календарних днів з моменту повідомлення про їхню готовність;
• відмовляється від отримання повністю сплачених ТТВ понад 90 календарних днів з моменту повідомлення про їхню готовність.

5. ЯКІСТЬ ТТВ. ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

5.1. Сторони домовилися, що ТТВ вважаються якісними, якщо вони відповідають індивідуальним характеристикам, зазначеним у заявці.
5.2. Виконавець не може знати, і не зобов'язаний попереджати Замовника про всі особливості, що виникають у зв'язку з внесенням індивідуальних змін до конструкції, розмірів, пропорцій, інших характеристик ТТВ за бажанням Замовника згідно Замовлення.
5.3. Виконавець не може знати і не зобов'язаний попереджати Замовника про всі особливості експлуатації виготовлених ТТВ.
5.4. Замовник погоджується та визнає, що має самостійно оцінювати можливі ризики використання виготовлених ТТВ у кожному конкретному випадку, незалежно від погодних умов їх використання.
5.5. Замовник погоджується та визнає, що у будь-якому випадку він сам несе ризики випадкового пошкодження або знищення ТТВ у зв'язку з їх використанням незалежно від погодних умов такого використання.
5.6. Готові ТТВ можуть відрізнятися від ескізу або базових моделей Виконавця через індивідуальні особливості кожного виготовленого ТТВ (наприклад, відмінність відтінків виготовлених ТТВ, від відтінків зображених на фотографіях або на будь-яких інших зображеннях, які можуть надаватися Замовнику, наприклад, демонстрації готової продукції).
5.5. Замовник зобов'язується дотримуватись загальних правил та рекомендацій Виконавця з експлуатації ТТВ, зокрема, але не виключно:
5.5.1. Виготовлені ТТВ використовуються лише за функціональним призначенням.
5.5.2. ТТВ мають бути захищені від прямого контакту із гарячими предметами.
5.5.3. Забороняється встановлення ТТВ поруч із джерелами відкритого вогню.
5.5.4. Забороняється контакт ТТВ із будь-якими агресивними рідинами, кислотами.

6. ГАРАНТІЙНІ УМОВИ. ПРЕТЕНЗІЇ
6.1. Виконавець надає Замовнику гарантію на ТТВ. Гарантійний термін становить 12 (дванадцять) календарних місяців з дня виготовлення ТТВ, якщо інше не погоджено сторонами.
6.2. Гарантія включає безкоштовне виконання ремонтних робіт і заміну дефектних деталей. Гарантійний ремонт здійснюється як за адресою Замовника, так і за адресою Виконавця, залежно від складності та технології ремонтних робіт.
6.3. Претензії щодо якості виготовлених ТТВ приймаються Виконавцем у межах гарантійного терміну з пред'явленням Замовником документів, що підтверджують замовлення на індивідуальне виготовлення ТТВ та їхню оплату.
6.4. Претензії щодо усунення недоліків, що виникли внаслідок порушення Замовником правил використання, зберігання ТТВ або дій третіх осіб, не підлягають задоволенню.
6.5. Гарантія не поширюється на:
• окремі деталі (фурнітура) ТТВ, якщо такі деталі було затверджено Замовником всупереч рекомендаціям Виконавця;
• на механічні, хімічні та термічні ушкодження, на дефекти, що виникають внаслідок неправильної експлуатації;
• на дефекти, що виникають із вини Виконавця;
• на заміну деталей у зв'язку з їх природним зносом;
• за наявності слідів стороннього втручання;
• на випадки використання виробу не за призначенням;
6.6. У зв'язку з виготовленням на індивідуальне замовлення, не підлягають поверненню, обміну або заміні ТТВ належної якості, через невідповідність їх розмірів розмірам конструкції, у випадках, коли:
• виміри конструкції робилися Замовником самостійно,
• виміри конструкції робилися Виконавцем, але після цього конструкція була деформована або її розміри змінили.
6.7. У зв'язку з виготовленням за індивідуальним замовленням, не підлягають поверненню, обміну або заміні ТТВ належної якості через невідповідність їх кольору (відтінку) Ескізу або базовим моделям Виконавця (наприклад, відмінність відтінків виготовлених ТТВ, від відтінків зображених на фотографіях або на будь-яких інших зображеннях) , які можуть надаватися Замовнику (наприклад, демонстрації готової продукції).
6.8. У будь-якому випадку повернення, обмін або заміна ТТВ належної якості провадиться лише за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Замовнику.
6.9. Повернення, обмін або заміна тканин можливі лише при виявленні виробничих дефектів. У разі виявлення виробничих дефектів Замовник повинен негайно повідомити про це Виконавця та надіслати йому товар за допомогою зазначеної Виконавцем служби доставки та вказаного ним відділення.
Після проведення огляду та у разі виявлення виробничого браку чи інших дефектів Виконавець повинен, на вибір Замовника, замінити товар або повернути сплачені кошти.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.
7.2. У разі порушення своїх договірних зобов'язань винна сторона відшкодовує іншій Стороні всі збитки, що зазнали, в повному обсязі.
7.3. Замовник несе повну відповідальність за правильність проведення ним вимірів конструкції та достовірність наданих Виконавцю даних для визначення розміру ТТВ, а також за достовірність будь-яких інших даних, що надаються Замовником Виконавцю для виготовлення ТТВ за індивідуальним замовленням.
7.4. Виконавець не несе відповідальності за надані Замовником вихідні дані, інформацію та графічні матеріали.
7.5. У разі нанесення на ТТВ, на замовлення Замовника, текстової інформації та графічних матеріалів, Замовник самостійно несе відповідальність за інформацію та графічні зображення, надані Виконавцю для нанесення та гарантує наявність у себе прав на надані графічні об'єкти та інформацію або дозвіл автора на використання зображення.
7.6. У разі пред'явлення будь-яких претензій, вимог третіх осіб, у тому числі державних органів, правовласників у зв'язку з порушенням Замовником умов цього Договору, Замовник зобов'язується взяти участь у вирішенні таких спорів та компенсувати Виконавцю всі витрати, понесені останнім у зв'язку з пред'явленням таких претензій чи вимог.
7.7. У разі несвоєчасної оплати Замовником ТТВ він зобов'язується виплатити Виконавцю штраф у розмірі 1% від загальної суми замовлення за кожен день прострочення платежу.

8. ІНШІ УМОВИ
8.1. Замовник дає згоду на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
8.2. Сторона звільняється від визначеної цією Угодою та чинним в Україні законодавством відповідальності за повне або часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цією Угодою порядку. До обставин непереборної сили Сторони, зокрема, належать: пожежа, повінь, землетрус чи інші стихійні лиха, війна, воєнні дії будь-якого виду, техногенні катастрофи, акції громадянської непокори, заколоти тощо, дії органів державної влади та управління, а також будь-які інші обставини, що знаходяться поза контролем Сторін і є надзвичайною або невідворотною за даних умов подіями, у тому числі прийняття законів або інших нормативних актів України, що забороняє або обмежує будь-яку дію, передбачену цим Договором.
8.3. Факт настання форс-мажорних обставин підтверджується відповідним документом Торгово-промислової палати України.
8.4. Про виникнення форс-мажорних обставин сторона, для якої вони настали, зобов'язана письмово повідомити іншу сторону в 10-денний термін від дня їх виникнення.
8.5. Дія форс-мажорних обставин автоматично продовжує термін виконання зобов'язань за цим договором на строк їх дії. Якщо дія форс-мажорних обставин триває понад 30 календарних днів, договір може бути розірваний за письмовою заявкою однієї із сторін. При цьому сторони не мають права вимагати виплати штрафних санкцій або відшкодування збитків, спричинених невиконанням обов'язків у зв'язку з настанням форс-мажорних обставин.
8.6. Недійсність окремих положень Договору не передбачає недійсність Договору загалом.
8.7. Сторони погоджуються, що оскільки виготовлення текстильних технічних виробів здійснюється за індивідуальним замовленням за розмірами, визначеними Замовником у Заявці, дії Виконавця за цим Договором є роботами, та взаємини між Сторонами щодо дотримання прав споживачів регулюються статтею 10 Закону України «Про захист прав споживачів» №1023 -ХІІ від 12.05.1991 р., зі змінами та доповненнями.